Hvilken dimensjon bør avløpsrøret ha om du skal koble til en vaskemaskin?