Slik Bygger Nordmenn

ET KORT UTDRAG FRA BYGGERAPPORTEN 2023

Årets Byggerapport inneholder en hel del overraskelser. Eksempelvis opplever 40% av dem som bygger sammen med sine barn at de får et bedre forhold til dem. Og hele 19% synes det er helt greit å jobbe på natten.

DEL 1

SLIK BYGGER NORDMENN

DEL 2

ØKONOMI

DEL 3

HVOR MYE KAN DET KOSTE?

DEL 4

HVA PASSER DEG?

DEL 5

BÆREKRAFTSSPØRSMÅL