Slik bygger nordmenn

Det er virkelig gøy å se hvordan byggegleden nærmest har eksplodert rundt om i Norge. Man bygger og står i, hver eneste dag. Men hva er egentlig viktig for alle som bygger? Hvordan tenker og reagerer vi i ulike situasjoner? Våger man å låne ut verktøy til naboen og hvordan ser egentlig nordmenns ”byggetopp-liste” ut?

Undersøkelsen Byggrapporten 2020 er gjennomført og framtatt av Kantar Sifo ved hjelp av nettintervjuer mellom den 31 januar og 10 februar 2020. Målgruppen var eiere av eneboliger og/eller fritidshus i alderen 25–55 år. Totalt deltok 1080 personer.

Oi, som det bygges!

Men det finnes jo dem som synes det er mer gøy å snakke om planene sine enn å faktisk gjøre noe med det.

Hva drømmer du om?

Alle gjør vi noen feil her og der!

En bygghandel skal ligge nær
og gi god valuta for pengene!

Hvor viktig er følgende når du velger en bygghandel?

Hvordan er det med naboforholdet, da?

Mange vil gjerne bygge for framtiden

Kan man få byggebaksmell?

Mange kan veldig mye

Nordmenn har god greie på jord

Om undersøkelsen

Hensikten med undersøkelsen er å måle nordmenns holdninger og oppførsel når det gjelder det å bygge og renovere eneboligen sin eller fritidshuset sitt. Undersøkelsen ble gjennomført av Kantar Sifo med nettintervjuer mellom den 31 januar og 10 februar 2020. Målgruppen var eneboligeiere og hytteeiere i alderen 25–55 år. Slumpmessig utvalgte personer i hele landet ble invitert til å delta i undersøkelsen. For å motvirke skjevheter i resultatet avveides svarene i ettertid for å tilsvare en riksrepresentasjon gjeldende kjønn, alder og sted. Totalt deltok 1080 personer og intervjutiden var i gjennomsnitt 11 minutter.